O Mělníku

V úrodné Labské nížině, asi 30 km severně od Prahy, nad soutokem dvou hlavních českých řek – Labe a Vltavy – se vypíná někdejší věnné město českých kněžen a královen – Mělník. Město tekutého vína a vinné révy leží na mohutném opukovém ostrohu, z něhož je překrásný výhled na České Středohoří, památnou horu Říp a již zmiňovaný soutok řek.