Klášter kapucínů s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků

Klášter kapucínů stojí na náměstí Míru, naproti bývalému Okresnímu úřadu a navazuje na budovu radnice. Budova kláštera byla původně měšťanským domem z 2. poloviny 14. století, který uzavíral blok domů na východě náměstí. Klášter zde byl založen r. 1750 mělnickou měšťankou Marií Terezií Čebišovou z Falkenberka, vdovou po posledním majiteli domu Ignáci Čebišovi.

Kostel Čtrnácti svatých pomocníků byl vybudován r. 1752 a vysvěcen r. 1753. Kapucíni tu pobývali po celá dvě následující století. Roku 1950 přešel klášter do rukou státu. Celkovou rekonstrukcí prošel objekt v letech 1998-1999, kdy byly interiéry uzpůsobeny potřebám Okresního muzea Mělník, které sem přesídlilo v listopadu 1999 z prostor mělnického zámku. Na průčelí jednoduché barokní stavby je umístěno sousoší Nejsvětější Trojice z poloviny 18. století.