Kostel sv. Ludmily

Kostel sv. Ludmily najdeme na Pražské ulici. Byl postaven r. 1585 z prostředků, které k tomuto účelu zanechala ve své závěti mělnická měšťanka Ludmila Hronová. Během třicetileté války byl kostel při vpádu Švédů (1639) pobořen a vypálen. Obnoven byl v letech 1673-1675 mladoboleslavským stavitelem Francescem Ceresolou a r. 1683 znovu vysvěcen.

Jedná se o obdélnou stavbu s obdélným, trojboce uzavřeným presbytářem. Ke kostelu na jižní straně přiléhá předsíň a sakristie.

V roce 1775 sem byl přenesen hřbitov od kostela sv. Petra a Pavla, který zde fungoval až do r. 1880, kdy byl přeměněn na park. V areálu parčíku najdeme ještě zvonici, jejímž autorem byl architekt Antonín Wiehl. Ke kostelu byla zvonice přenesena z Národopisné výstavy v Praze, konané r. 1895. Zvonice je dřevěná se střechou krytou šindeli. Nachází se v ní nejstarší zachovaný mělnický zvon pražského zvonaře Brikcího z Cimperka z roku 1598.

 

Různá vydání