Laterální plavební kanál

Laterální plavební kanál Mělník–Vraňany je průplav mezi Vraňany a Mělníkem dlouhý 10,1 km. Stavěl se v letech 1902-1905 a měl umožnit splavnit Vltavu před soutokem s Labem pro velké říční lodě.

Různá vydání