Tyršův dům, gymnázium, obchodní škola

Základní škola Jungmannnovy sady, gymnáziumTyršův dům jsou na spoustě pohlednic zachyceny společně, a tak mají i společnou galerii.

Základní škola Jungmannnovy sady byla postavena roku 1882 jako Rudolfova nemocnice, která zde sídlila až do roku 1896. Od roku 1899 zde působila Obchodní škola a od 20. let 20. století obecná i měšťanská dívčí škola. Základní devítiletá škola v Mělníku Jugmannovy sady vznikla roku 1964.

Reálné gymnázium (dnes Gymnázium Jana Palacha) vzniklo roku 1910 a v budově mezi Tyršovým domem a Obchodní školou sídlilo od roku 1912 do roku 1996, kdy byla postavena nová budova v ulici Pod Vrchem.

Tělocvičná jednota Sokol na Mělníce byla založena roku 1868 a budovu tělocvičny – Tyršův dům – postavila roku 1904.

Různá vydání