Moje sbírka

Sbírku pohlednic Mělníka jsem založila v roce 2001. V tomto roce jsem se totiž na Mělník přistěhovala a začala se o město zajímat – o jeho historii i současnost. Především mne lákalo poznávat rozdíl mezi současnou a minulou podobou města. Co kde stálo za budovu a jak vypadá dnes, co kde bylo postaveno nového, co přestavěno, co zbouráno. Jako dobrý dokumentární zdroj jsem objevila právě pohlednice. A začala je i sbírat.

V současné době mám ve sbírce 2 162 pohlednic a zdaleka to nejsou všechny :o)

Sbírku pohlednic si třídím podle oblasti, kterou zobrazují a dále podle roku vydání nebo roku, kdy pohlednice prošla poštou. Zde na stránkách jsou pohlednice tříděny podle oblasti a poté podle ID (číslo, které určuje pořadí pohlednice, ve kterém byla zařazena do sbírky).

Nejstarší pohlednice v mé sbírce prošla poštou roku 1897. Ukázku dalších nejstarších pohlednic najdete na stránce Nejstarší pohlednice. Podívat se můžete také třeba na ukázky sad pohlednic, na ukázku různých vydání, zajímavostí nebo na přehled některých vydavatelů a nakladatelů.