O Mělníku

V úrodné Labské nížině, asi 30 km severně od Prahy, nad soutokem dvou hlavních českých řek – Labe a Vltavy – se vypíná někdejší věnné město českých kněžen a královen – Mělník. Město leží na mohutném opukovém ostrohu, z něhož je překrásný výhled na České Středohoří, památnou horu Říp a již zmiňovaný soutok řek.

Pamětohodnosti a zajímavosti


Podklady pro texty byly čerpány z následujících zdrojů:

Brožovský, Miroslav
Mělník: Státní zámek, památky města a okolí
Praha: Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1987.

Wachsmanová, Viktorie
Mělník: Státní zámek, město a památky okolí
BM: Sportovní a turistické nakladatelství, 1960.

Špecinger, Otakar
Mělnicko
Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1985.

Durdík, Tomáš
Encyklopedie českých hradů
Praha: Libri, 1997.

Petiška, Eduard
Čtení o hradech, zámcích a městech
Praha: Knižní klub, 1997.

Mělník: Plán města
BM: Rosy, 1991.

Mělník
Mělník: Městský úřad Mělník a Okresní muzeum Mělník, 1997.

Mělnicko. Z jeho života a práce
Mělník, 1936.

Kuča, Karel
Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. Díl: Kolín-Mi.
Praha: Libri, 1998.

Bělohlav, Josef
Mělník

Památky a památníky okresu Mělník
Mělník: Okresní úřad Mělník a Okresní muzeum Mělník, 1996.

Vlček, Pavel
Encyklopedie českých zámků
Praha: Libri, 1997.

Pavel, Josef
Pověsti českých hradů a zámků
Praha: Melantrich, 1997.