Hradby a Pražská brána

První zmínky o městských hradbách sice pocházejí z roku 1274, kdy se o nich píše v listině Přemysla II. Otakara, ale s jejich stavbou se začalo již dříve, pravděpodobně na začátku 13. století. Kamenné hradby byly zesíleny půlválcovými baštami, parkánovou zdí s baštami různého tvaru, příkopem a valem. Jediný přístup do města tvořily dvě brány – Pražská a Labská. Za husitských válek bylo opevnění přebudováno. Výjimku tvořila hranolová dvoupatrová Pražská brána, která byla do nynější podoby přestavěna kolem r. 1500. V 19. století došlo v souvislosti s úpravami a rozšiřováním komunikací ke zboření části hradeb spolu s Labskou bránou. Z předměstských hradeb se do dnešních dnů zachovala pouze hranolová hláska, později přeměněná na vodárenskou věž. Do současnosti se zachovala pouze část hradeb za radnicí s polokruhovou baštou.