Radnice

Na náměstí Míru naši pozornost upoutá starobylá radnice a loubí, které za starých časů vroubilo celé náměstí. Na místě dnešní radnice stávala kdysi rychta s kaplí sv. Barbory a sv. Jakuba. Poprvé je zmiňována k r. 1398, kdy kaple posvětil biskup Mikuláš Nazaretský. Město r. 1449 rychtu vykoupilo a přistoupilo k přestavbě. V letech 1652, 1681 a 1765 radnice několikrát vyhořela. Po posledním uvedeném požáru byla budova obnovena v pozdně gotickém slohu podle projektu Filipa Hegera a obnova se protáhla až do r. 1793. V této době přibyla k budově věž s měděnou bání, do které byla umístěna listina se jmény řemeslníků, kteří se podíleli na stavbě (listina se nyní nachází v městském archivu). V letech 1885-1889 proběhla nákladná restaurace v historizujícím stylu podle návrhu Karla Ladislava Klusáčka. Při restauraci byly do průčelí vsazeny kruhové portrétní medailony od malíře Karla Klusáčka a štíty byly vyzdobeny reliéfy, znázorňujícími knížete Václava a kněžnu Ludmilu. Naposledy byla budova radnice výrazněji upravena a rozšířena v letech 1939-1941 podle projektu Josefa Šebka. Ke staré budově byly připojeny oba sousední domy – č. p. 11 a 13, které město koupilo již r. 1901 a r. 1924. Byla sjednocena průčelí a oba připojené domy byly prodlouženy do nádvoří dvěma novými křídly.

U vchodu do radnice jsou zazděny trhové míry – český (0,59391 metru) a vídeňský (0,777558 metru) loket z r. 1765 – památky na trhové právo města. Nad vchodem je umístěna barokní malba „Klanění Tří králů“ z roku 1664.

Na radnici jsou dnes uchovávány cenné pamětihodnosti – dřevěný pohár nizozemské práce ze 16. století, kterého bývalo používáno jako kalichu při bohoslužbách. Stříbrná, zčásti pozlacená pozdně gotická monstrance z 2. poloviny 15. století, kterou nechala zhotovit pro kostel sv. Petra a Pavla pravděpodobně manželka Jiřího z Poděbrad Johanka z Rožmitálu. Dále pak stříbrná a rovněž z části zlacená schránka na hostie z počátku 16. století.