Socha Karla IV.

Přicházíme-li k mělnickému zámku od severovýchodu, setkáme se se sochou Karla IV. z roku 1840, kterou městu věnoval rytíř Jan Norbert z Neuberka, a jejímž autorem je Josef Max. Socha byla na toto místo umístěna roku 1878 při příležitosti 500. výročí panovníkovy smrti.