Stará latinská partikulární škola

Stará latinská partikulární škola se nalézá v těsné blízkosti chrámu sv. Petra a Pavla (č. p. 159). Původní kapitulní škola zde byla zrušená r. 1421, poté tu bývala iluminátorská dílna. V 16. století se stala střediskem humanistické kultury. Působil zde básník Jan Civilius Lomnický, přítel Daniela Adama z Veleslavína. Svému školskému poslání dosloužila r. 1787. Východní průčelí budovy zdobí portálek se soškou sv. Rocha jako památka zlých dob moru.